top of page

TPLO - operace kolene - přetržený vazJestliže praskne přední zkřížený vaz, nebo je nějak poškozený, kolenní kloub začne být nestabilní. Pevnost kolenního kloubu postupně ustupuje, a to způsobuje kulhání psa. Pokud pes zatíží postiženou končetinu, tato nestabilita umožní posun holenní kosti kupředu ve vztahu ke kosti stehenní (Femur). Stabilita kolenního kloubu zanikne, a to způsobuje nápadné kulhání. Jde o to, že tibiální plató můžeme přirovnat k nakloněné rovině, po které kloužou kondyly stehenní kosti. Proti tomuto patologickému pohybu působí přední zkřížený vaz v koleni. Pokud pes zatíží postiženou končetinu, umožní posun holenní kosti kupředu, ve vztahu ke kosti stehenní. Jeden z důvodů, proč se tibie pohybuje směrem kupředu při zatížení kloubu je, že vrchol kosti, není v pravém úhlu k patelárnímu vazu.


TPLO v současné době považováno za nejlepší možnou alternativu řešení ruptury předního zkříženého vazu. Operace TPLO mění šikmou plochu v rovinu a tím působí proti patologickému pohybu tibie kupředu. Kolenní kloub je potom stabilní při zatížení. A to přesto, že vaz byl přerušen a nebyl přímo opraven. Jako jediná metoda léčby ruptury předního zkříženého vazu (LCC) dokáže zachovat přirozené uspořádání femoro-patelárního kloubu (Styčná plocha mezi čéškou a stehenní kostí).Bylo popsáno velké množství metod, jejichž záměrem bylo nahradit funkci vazu. Tyto metody ovšem neodstraňují příčinu ruptury LCC a proto velmi často selhávají. Veterinární lékaři z celého světa hledali způsob jak tento nedostatek odstranit.


V roce 1984 byl popsán poprvé způsob tzv. CWO - Cranial Wedge Osteotomy, který vaz nenahrazuje, ale odstraňuje příčinu selhání vazu. Tento způsob byl později dále zdokonalen v roce 1993 popsanou technikou TPLO - Tibial Plateau Leveling Osteotomy.Proč zvolit TPLO?


Existuje mnoho dostupných technik pro stabilizaci kloubů s poškozenými zkříženými vazy. Někteří spoléhají na nahrazení vazu pruhem svalového pouzdra/šlachy (technika „Over-the-Top“). Jiní spoléhají na umístění silného a trvalého stehu na vnější stranu kloubu, aby působily proti posuvné síle (technika „Laterální Fabello-tibiální sutura“). Tyto metody však neřeší ani příčinu a ve výsledku často ani následky.


Proč si tedy vybrat TPLO?


Kraniální tibiální tlaková síla je velmi velká a často překonává omezení poskytované technikou over-the-top nebo laterální fabello-tibiální sutury. Podle našich zkušeností psi, kteří měli TPLO, budou chodit po operované noze mnohem dříve než ti, kteří měli techniku over-the-top nebo laterální fabello-tibiální suturu. Těžcí/bouřliví psi nebo psi s oboustrannou rupturou zkříženého vazu/jiným ortopedickým onemocněním mají tendenci velmi brzy po operaci velmi zatěžovat operovanou nohu.


TPLO má v tomto ohledu dvě výhody: Je dostatečně pevný, aby umožnil okamžité, ale kontrolované nesení váhy. Psi mají dostatečné pohodí na to, aby stáli a chodili po operované noze velmi brzy po operaci (častěji do 24-48 hodin). Psi s částečným natržením předního zkříženého vazu nemusí mít nestabilní klouby. To jsou také dobří kandidáti na TPLO ze dvou důvodů: TPLO snižuje zatížení poškozeného a bolestivého vazu a navíc nemá smysl pokoušet se stabilizovat již stabilní kloub!


Jaká jsou rizika operace TPLO?


Celková anestezie je vyžadována pro jakýkoli chirurgický zákrok řešení křížového vazu, což představuje potenciální rizika pro každé zvíře. S moderními anestetiky a intenzitou monitorování jsou tato rizika velmi nízká.


VetPark má vysoce kvalifikovaný tým, který dohlíží na všechny anestetické procedury. TPLO je nejběžnější ortopedický zákrok, který provádíme a naši ortopedičtí veterinární specialisté mají s tímto zákrokem vysokou úroveň zkušeností. Míra komplikací je velmi nízká, ale jako u každého chirurgického zákroku vždy existuje možnost nepředvídané komplikace. Většinu komplikací lze vyřešit rychlou léčbou.


Pokud dojde k jakémukoli zhoršení stavu od okamžiku, kdy je zvíře vypuštěno do domácí péče, chceme to vědět ihned a ve většině případů zde budeme chtít znovu vyšetřit vašeho psa, abychom identifikovali a řešili jakýkoli problém.


Jaká je prognóza po TPLO?


Očekává se, že většina psů (více než 90 %) znovu získá velmi aktivní a sportovní životní styl bez pooperačních komplikací a bez potřeby jakýchkoli léků zmírňujících bolest. U všech psů, kteří trpí rupturou kolenního zkříženého vazu, se pravděpodobně vyvine určitý stupeň artritidy, ale u psů, kteří podstoupili operaci, lze očekávat pomalejší postup. Bohužel mnoho psů trpí selháním zkřížených vazů v obou kolenních kloubech (někdy současně). V některých případech se léčba obou kloubů překrývá, i když jsou operace prováděny v etapách. Obecným pravidlem je, že mezi dvěma operacemi upřednostňujeme prodlevu alespoň 4 týdny.

Comments


Doporučené
Poslední články
Kategorie
bottom of page